Předmět podnikání

Předmětem činnosti tohoto družstva je především provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor

Obecná informace

Obecně prospěšné bytové družstvo Morava, družstvo, vzniklo dne 16. 1. 1998. V obchodním rejstříku je zapsáno pod spisovou značkou Dr 1031, Krajský soud v Ostravě.

 Nejnovější informace a aktuality

Nejnovější informace ohledně našeho  družstva naleznete v sekci Informační deska a nebo proklikem ZDE.