Pozvánka na členskou schůzi

Datum: 2.4. 2017 v 18.30 hod. ve sklepních prostorách. Program : 1. Jmenování zapisovatele a schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Projednání a schválení účetní uzávěrky 4. Informace a diskuse k opravám oken a fasády, stanovení rozsahu oprav a firmy 5. Projednání a schválení půjčky 6. Diskuse 7. Usnesení 8. Závěr Vzhledem k projednávaným bodům […]

Informace zde


 Pozvánka na členskou schůzi

Členská schůze se koná v neděli dne 12.2. 2017 v 18 hodin PROGRAM : 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016 – p. Hadašová 5. Zpráva o plánovaných opravách a možnostech jejich financování – p. Štympl 6. Diskuse 7. Usnesení 8. Závěr Informace pro členy […]

Informace zde


 Návrh nového úplného znění stanov Družstva

Verzi v PDF naleznete zde a nebo v záložce stanovy a řády:  Návrh nového úplného znění stanov Družstva STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava  Obsah: Část I.       Základní ustanovení Část II.     Členství v družstvu Část III.    Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) Část IV.    Orgány družstva Část V.     Hospodaření družstva Část VI.    Zrušení […]

Informace zde


 Pozvánka na členskou schůzi

Obecně prospěšného bytového družstva Morava Představenstvo Obecně prospěšného bytového družstva Morava, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Smetanova 1655/3, PSČ 750 02, IČ 25388797, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1031 (dále jen „Družstvo“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční ve středu dne 16. září 2015 v 16,00 hodin v sídle advokátní kanceláře […]

Informace zde