Pozvánka na členskou schůzi

Datum: 2.4. 2017 v 18.30 hod. ve sklepních prostorách.

Program :

1. Jmenování zapisovatele a schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení účetní uzávěrky
4. Informace a diskuse k opravám oken a fasády, stanovení rozsahu oprav a firmy
5. Projednání a schválení půjčky
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Vzhledem k projednávaným bodům je účast členů nutná.

Za OPBD
Pavel Hadaš