Pozvánka na členskou schůzi

Členská schůze se koná v neděli dne 12.2. 2017 v 18 hodin

PROGRAM :

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016 – p. Hadašová
5. Zpráva o plánovaných opravách a možnostech jejich financování – p. Štympl
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Informace pro členy : v rámci zprávy o plánovaných opravách bude p. Štympl informovat členskou schůzi o špatném stavu stupaček rozvodu vody a odpadu. Připravte si proto prosím informaci, zdali jste v rámci rekonstrukce koupelny nebo v rámci jiných úprav v bytě prováděli i výměnu rozvodu na svislé stupačce vody a odpadu za plastový ve vaší bytové jednotce.

Vzhledem k tomu, že se bude projednávat možnost financování oprav prostřednictvím úvěru, je účast všech členů na této schůzi nutná.